Faculty

Trang chủ > Lịch hè cho người lớn
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
15/6/2020 – 15/8/2020

MÃ MÀU LỚP
Ballet  Lyrical Contemporary Hip Hop
Jazz Tap  Free for Community

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Int./Adv.
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
9:00 – 10:00 AM
Jazz 
Beg./Int.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:00 AM
Lyrical Contemp.
Beg./Int.
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Tối Jazz 
Beg.
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Hip Hop
All.
Mr. Minh
6:45 – 7:45 PM
Tap 
All Levels
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Jazz
Int.
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Lyrical Contemp. 
Int./Adv.
Ms. Alexa
7:50 – 8:50 PM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:50 – 8:50 PM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
7:50 – 8:50 PM
Lyrical Contemp.
Beg./Int.
Mr. John
7:50-8:50 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
15/6/2020 – 15/8/2020

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 3 9:00 – 10:00 AM Ms. Sabra
THỨ 4 7:50 – 8:50 PM Ms. Sabra
Int. THỨ 3 7:50 – 8:50 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:00 AM Ms. Sabra
HIP HOP All. THỨ 3 6:45 – 7:45 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 2 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila
Beg./Int. THỨ 4 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Int./Adv. THỨ 2 9:00 – 10:00 AM Mr. John
THỨ 5 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila
LYRICAL
CONTEMPORARY
Beg./Int. THỨ 5 7:50 – 8:50 PM Ms. Alexa
THỨ 6 9:00 – 10:00 AM Mr. John
Int./Adv. THỨ 2 7:50 – 8:50 PM Mr. John
TAP Beg. THỨ 4 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila

 

WORKSHOP THỨ 7 HÀNG TUẦN CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

NGÀY GIỜ WORKSHOP CẤP ĐỘ GIÁO VIÊN
27/06 9:00 – 11:00am Acro All Mr. John
2:00 – 4:00pm High Heels All Mr. John
04/07 9:00 – 11:00am All that Jazz All Mr. John
2:00 – 4:00pm Zumba cho Gia đình All Ms. Leslie
11/07 9:00 – 11:00am Acro All Mr. John
2:00 – 4:00pm Cabaret Realness All Mr. John
18/07 9:00 – 11:00am Simply Jazz Int./Adv. Ms. Sabra
2:00 – 4:00pm JHT Masterclass Int./Adv. Mr. John
25/07 9:00 – 11:00am Mind, Body and Soul All Mr. John
2:00 – 4:00pm Jumps, Transitions and Turn Int./Adv. Mr. John
01/08 9:00 – 11:00am Afro Jazz All Ms. Amanda
2:00 – 4:00pm Improvisation and Floorwork All Mr. Minh
08/08 9:00 – 11:00am Ballet Brilliance Beg. Ms. Sabra
2:00 – 4:00pm Hip Hop Dance Workshop All Lina & Ben
15/08 9:00 – 11:00am Feelin Jazz Int./Adv. Ms. Sabra
2:00 – 4:00pm Swing Dance All Ms. Xoay

Cách thức đăng ký
– Gửi email đến info@dancentervn.com
– Học phí: 420,000 vnd/2 giở hoặc có thể quy đổi bằng 2 buổi học trong thẻ học
– Học viên Teen được giảm giá 50%
– Đăng ký và thanh toán trước thứ 3 hàng tuần để nhận phiếu quà tăng 50,000vnd

Start typing and press Enter to search