Class A

Lyrical Contemporary là một sự kết hợp giữa Ballet và Jazz. Học viên sẽ cách thể hiện những cảm xúc của mình bằng động tác múa. Lời bài hát dùng để biểu diễn sẽ là nguồn cảm hứng chính để vũ công thể hiện những cảm xúc mà vũ công cảm nhận được.
Lớp học này dành cho học viên Ballet và Jazz có kinh nghiệm (cấp độ Intermediate hoặc Advanced).

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Elem./Int. Thứ 7 10:30 – 11:55 AM Ms. Alexa Còn chỗ
Intermediate Thứ 5 6:00 – 7:25 PM Ms. Alexa Hết chỗ
Advanced Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. Alexa Còn chỗ

Start typing and press Enter to search