Kid & Teen Classes

Học viên sẽ học cách làm quen với nhạc, động tác và không gian để khám phá các bước nhảy Jazz cơ bản và học những kỹ thuật và thuật ngữ đúng chuyên môn. Sau khi đã thuần thục các kỹ thuật, các em sẽ hướng đến việc hoàn thiện những chuỗi kết hợp động tác phức tạp hơn như nhảy bật và xoay vòng, đồng thời cảm được nhạc và học cách biểu cảm nghệ thuật. Học viên sẽ có cơ hội khám phá đa dạng các thể loại trong jazz như funk, lyrical, broadway và nhiều hơn thế nữa.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Preparatory Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Ms. Leila Còn chỗ
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Beginner Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Ms. Leila Hết chỗ
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Ms. Alexa Hết chỗ
Thứ 6 4:15 – 5:10 PM Ms. Leila Hết chỗ
Elementary Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Thứ 6 5:15 – 6:10 PM Ms. Leila Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 4:55 – 5:50 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Advanced Thứ 6 5:05 – 6:30 PM Ms. Sabra Còn chỗ

Start typing and press Enter to search