Kid & Teen Classes

Học viên sẽ học những kỹ thuật cơ bản của Hip Hop, học để khám phá các cấp độ, các bước nhảy, cách phối hợp cơ bản và khả năng biểu cảm. Tập luyện để cải thiện các kỹ năng về cảm thụ nhạc, biểu diễn và kỹ thuật qua các bài tập và bài biên đạo vui, sôi động. Các học viên cũng sẽ học được cách áp dụng các bước nhảy cơ bản và sáng tạo bài biên đạo thêm vào phong cách riêng và sự nhún nhảy.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Preparatory Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Mr. Quy Còn chỗ
Thứ 2 4:05 – 4:50 PM Mr. Quy Còn chỗ
Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Mr. Quy Còn chỗ
Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 7 2:30 – 3:25 PM Mr. Minh Còn chỗ
Elementary Thứ 2 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh Hết chỗ
Thứ 5 3:20 – 4:15 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. Minh Hết chỗ
Intermediate Thứ 2 4:55 – 5:50 PM Mr. Quy Còn chỗ
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh Hết chỗ
Thứ 5 4:20 – 5:15 PM Mr. Minh Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:30 – 4:55 PM Mr. Minh Còn chỗ

Start typing and press Enter to search