Kid & Teen Classes

Lớp hướng đến việc rèn luyện bạn thành một vũ công gạo cội và thú vị. Lớp thử thách bạn về phong cách và kỹ thuật trong khi vẫn truyền cho bạn sự tự tin để sáng tạo những điều mới mẻ với tư cách là một vũ công, và hơn hết là phát triển bản thân. Hãy đến để vừa vui vừa khám phá khía cạnh mới của chính mình!!!!!

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Advanced & Professional Thứ 7 2:30 – 4:30 PM Ms. Sabra

Start typing and press Enter to search