Kid & Teen Classes

PHÍ THÀNH VIÊN
Print Friendly, PDF & Email

Thẻ Thành Viên Dancenter Trọn Đời: 500,000 VND
Cùng tham gia và trở thành Thành viên Dancenter để nhận ngay ưu đãi 10%:

  • Học Phí Lớp Người Lớn
  • Lớp Workshops Người Lớn
  • Lớp học riêng

Giảm 10% Học Phí Lớp Người Lớn cho các Thành viên ILV, AFV & Ao Dai.
Không tích lũy với các loại ưu đãi khác

HỌC PHÍ
Print Friendly, PDF & Email

PHÍ GIỚI THIỆU

1 Buổi 5 Buổi
210,000 VND 940,000 VND
(Giá trị 4 tuần)

THẺ THƯỜNG XUYÊN – LỢI NHẤT

Loại thẻ lý tưởng nhất dành cho học viên đã có gia đình, là sinh viên hoặc là nhân viên văn phòng. Tập luyện mỗi tuần để giữ dáng và sức khỏe!

Học phí Thành viên Dancenter,
ILV, AFV, AoDai
Thẻ 12 buổi 3,270,000 VND 2,940,000 VND
Thẻ 24 buổi 6,340,000 VND 5,690,000 VND
Thẻ 36 buổi 8,860,000 VND 7,980,000 VND

Thẻ có giá trị sử dụng cho tất cả các lớp học trong vòng 14 tuần.

THẺ TỰ DO – RẤT LINH HOẠT

Bạn hay đi du lịch? Bạn thường có các cuộc họp đột xuất? Chọn loại thẻ này và học bất kì lớp nào bạn thích với thời hạn sử dụng dài.

Học phí Thành viên Dancenter,
ILV, AFV, AoDai
Thẻ 10 buổi 3,540,000 VND 3,180,000 VND

Thẻ có giá trị sử dụng cho tất cả các lớp học trong vòng 6 tháng.

PHÍ TỪNG BUỔI

Học phí
380,000 VND

LỚP HỌC RIÊNG

Học phí
1 lớp 1,560,000 VND
3 lớp 4,460,000 VND
6 lớp 8,420,000 VND

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO NGHỆ SĨ
Print Friendly, PDF & Email

Dành cho những sinh viên Chuyên ngành Nghệ thuật và những vũ công Chuyên Nghiệp
Thẻ tham gia 3 buổi/tuần: 1,100,000 VND
Thời hạn sử dụng 3 tháng.
Thẻ không dùng tham gia các lớp Piloxing, Zumba, Biên Đạo
Cần 1 buổi trao đổi về khả năng.
Đăng ký theo tháng để giữ chỗ.

Start typing and press Enter to search