News

Trang chủ > Tin tức

FLOW WORKSHOP

FLOW WORKSHOP //// WORKSHOP MÚA ĐƯƠNG ĐẠI với biên đạo quốc tế Joel Inzunza Leal Lớp của Joel chú trọng đến mối liên kết giữa không gian và người vũ công, luyện tập cách di chuyển theo hình xoắn [...]

Start typing and press Enter to search