Schedule

Trang chủ > Liên hệ

Liên Hệ với Chúng Tôi

Vui lòng điền mẫu đơn dưới đây.
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • 53 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền,
  Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Thứ 2-Thứ 6: 8:30-12:00 | 14:00-20:30
  Thứ 7: 8:30-12:00 | 14.00-17.30

 • info@dancentervn.com

 • +84 (28) 3519 4490

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 • tien@dancentervn.com

MARKETING

 • mktg@dancentervn.com

QUẢN LÝ SỰ KIỆN

 • udgmanager@dancentervn.com

Start typing and press Enter to search