Các học viên học cách phối hợp các bước nhảy cơ bản và nâng cao với các tổ hợp động và quy luật phức tạp hơn. Các em bắt đầu học nhiều các động tác khó với thanh gióng như pick-ups, pullbacks và wings trước khi áp dụng vào bài tập. Các em hướng đến việc hoàn thiện các bước nhảy không chứa tạp âm, dứt khoát và có năng lượng, cũng như khả năng hoàn thành những chuỗi, tổ hợp âm điệu phức tạp. Ở cấp độ này, các em sử dụng nhiều sự phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể để trở thành một vũ công biểu diễn tài năng.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Beginner & Elementary Thứ 4 6:20 – 7:15 PM Ms. Leila
Intermediate Thứ 2 6:20 – 7:45 PM Ms. Leila
Advanced Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. Leila

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Beginner & Elementary Thứ 2 6:20 – 7:15 PM Ms. Leila
Intermediate & Advanced Thứ 3 6:15 – 7:40 PM Ms. Leila

Start typing and press Enter to search