Kid & Teen Classes

Học viên được giới thiệu về kết cấu và bài tập của một lớp ballet, đồng thời cũng có thêm kiến thức về nhạc và thuật ngữ chuyên ngành của bộ môn này . Các em sẽ bắt đầu làm quen với việc tập luyện, điều chỉnh lại dáng đứng và tư thế cũng như phát huy kỹ năng biểu đạt qua các động tác. Các em cũng sẽ cải thiện và phát triển kỹ năng nghe, vận động, sự phối hợp phối hợp, nét duyên dáng, cảm nhạc và âm điệu, cũng như các kỹ năng xã hội khác.

Lớp Ballet Kids Pre Pointe
Lớp học này tập trung vào tầm quan trọng của các cơ được kéo dãn, cơ bụng, bàn chân và mắt cá khỏe.
Tất cả học viên lớp Kids Advanced Ballet sẽ có 4 tuần đầu tiên tập với giày mềm. Một số học viên sẽ được cho thử giày pointe từ tháng 10, một số học viên khác vẫn tiếp tục chuẩn bị để được tập với giày pointe trong suốt năm học, tùy thuộc vào sự tiến bộ của mỗi cá nhân.
Để được tập giày pointe, học viên phải có cơ bắp khỏe để hỗ trợ, tạo dáng thích hợp, tinh thần luyện tập tốt và tham gia ít nhất 2 lớp ballet mỗi tuần.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Preparatory Thứ 4 3:10 – 3:55 PM Mr. Martyn
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Mr. Martyn
Thứ 7 10:30 – 11:15 AM Mr. Martyn
Thứ 7 11:20 – 12:05 AM Mr. Martyn
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Mr. Martyn
Thứ 5 3:55 – 4:50 PM Mr. Martyn
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. Martyn
Elementary Thứ 4 4:00 – 4:55 PM Mr. Martyn
Thứ 7 8:30 – 9:25 AM Mr. Martyn
Intermediate Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Mr. Martyn
Thứ 7 9:30 – 10:25 AM Mr. Martyn
Advanced Thứ 2 4:20 – 5:45 PM Mr. Martyn
Thứ 5 4:55 – 6:20 PM Mr. Martyn
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 5:10 PM Ms. Sabra

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Preparatory Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Mr. Martyn
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Mr. Martyn
Thứ 7 10:30 – 11:15 AM Mr. Martyn
Thứ 7 11:20 – 12:05 AM Mr. Martyn
Beginner Thứ 2 3:30 – 4:25 PM Mr. Martyn
Thứ 5 3:55 – 4:50 PM Mr. Martyn
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. Martyn
Elementary Thứ 6 3:15 – 4:10 PM Mr. Martyn
Thứ 7 8:30 – 9:25 AM Mr. Martyn
Intermediate Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Mr. Martyn
Thứ 7 9:30 – 10:25 AM Mr. Martyn
Advanced Thứ 5 4:55 – 6:20 PM Mr. Martyn
Thứ 2 4:30 – 5:55 PM Mr. Martyn
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 5:10 PM Ms. Sabra

Start typing and press Enter to search