Kid & Teen Classes

Học viên vừa cải thiện sức bền và sự dẻo dai vừa hoàn thiện kỹ thuật nhào lộn có thể kết hợp trong các bài múa. Các em sẽ học các bài tập cardio, rèn luyện cơ và độ dẻo cơ thể để hỗ trợ quá trình học kỹ thuật. Các em cũng được phát triển các kỹ năng từ môn thể dục nhào lộn và thể dục nghệ thuật bao gồm front & back roll (lộn trước và sau ôm gối), headstands (trồng chuối), backbends (gập người về sau chống tay), cartwheels (lộn nghiêng chống tay), walkovers (lộn thẳng chân) và back handsprings (lộn sau chống bật người)

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Preparatory Thứ 4 3:25 – 4:10 PM Ms. Alexa HẾT CHỖ
Thứ 5 3:55 – 4:40 PM Ms. Alexa HẾT CHỖ
Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. John HẾT CHỖ
Thứ 5 4:45 – 5:40 PM Mr. John HẾT CHỖ
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. John CÒN CHỖ
Elementary Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. John CÒN CHỖ
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. John HẾT CHỖ
Intermediate Thứ 5 5:45 – 6:40 PM Mr. John CÒN CHỖ
Thứ 6 5:20 – 6:15 PM Mr. John CÒN CHỖ
Advanced Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. John CÒN CHỖ

Start typing and press Enter to search