Private Classes

LỊCH NĂM 2019 – 2020

Print Friendly, PDF & Email

HỌC KỲ LỚP TRẺ EM & THIẾU NIÊN

  • Học Kỳ 1 Nền Tảng: 09/09/2019 – 08/12/2019
  • Học Kỳ 2 Biểu Diễn: 06/01/2020 – 13/06/2020

NGÀY LỄ

  • Giáng Sinh: Thứ Hai 09/12/2019 đến Chủ nhật 05/01/2020
  • Tết: Thứ Hai 20/01/2020 đến Chủ nhật 02/02/2020
  • Giỗ Tổ Hùng Vương: Thứ Năm 02/04/2020 đến Chủ nhật 05/04/2020
  • Lễ Lao động và Thống nhất: Thứ Năm 30/04/2020 đến Chủ nhật 03/05/2020

TUẦN DỰ GIỜ

  • Học kỳ Nền tảng: Thứ Hai 18/11/2019 đến thứ Bảy 23/11/2019
  • Học kỳ Biểu diễn: Thứ Hai 01/06/2020 đến thứ Bảy 07/06/2020

CHỤP ẢNH LỚP HỌC

  • Thứ Hai 23/03/2020 đến Thứ Bảy 28/03/2020

Ngày diễn show dự kiến

Thể loại và cấp độ Ngày* Giờ Địa điểm
ACRO Kids & Teen** Chủ nhật 19 tháng 4 14h40 Hội trường trường ISHCMC
Mini Kids
Dance Intro & Acro Intro
Chủ nhật 17 tháng 5 9h Dancenter
Teens Advanced & Adults
(Tất cả thể loại)
Thứ Bảy 23 tháng 5 18h Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Ballet, Jazz & Lyrical
Chủ nhật 24 tháng 5 10h
Tất cả lớp Kids & Teens
Hip Hop, Tap & Zumba
Chủ nhật 24 tháng 5 15h

Start typing and press Enter to search