Private Classes

LỊCH NĂM 2018

Print Friendly, PDF & Email

Học Kỳ Lớp Trẻ em & Thiếu Niên

 • Học Kỳ 1 Nền Tảng: 10/09/2018 – 09/12/2018
 • Học Kỳ 2 Biểu Diễn: 07/01/2019 – 08/06/2019

Ngày Lễ

 • Mùa Thu: Thứ Hai 15/10/2018 đến Chủ nhật 21/10/2018
 • Giáng Sinh: Thứ Hai 10/12/2018 đến Chủ nhật 06/01/2019
 • Tết: Thứ Bảy 02/02/2019 đến Thứ Hai 11/02/2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương: Thứ Bảy 13/04/2019 đến Thứ Hai 15/04/2019
 • Lễ Lao động và Thống nhất: Thứ Bảy 27/04/2019 đến Thứ Tư 01/05/2019

Show diễn thường niên 2019

 • Ngày 19 tháng Năm: Buổi diễn của các lớp Mini Kids
 • Ngày 25 tháng Năm: Adult & Teen Advanced
 • Ngày 26 tháng Năm: Kids & Teens

Tuần Dự giờ

 • Học kỳ Nền tảng: 26/11/2018 đến 01/12/2018
 • Học kỳ Biểu diễn: 27/05/2019 đến 01/06/2019

Chụp ảnh lớp học

 • 11/03/2019 đến 16/03/2019

Start typing and press Enter to search