ĐĂNG KÝ NGAY

Trẻ em & Thiếu niên

Cảm ơn bạn đã chọn Dancenter, để đăng ký cho lớp Trẻ em & Thiếu niên, vui lòng điền mẫu đơn sau:

(Phụ huynh có thể in, điền thông tin vào “Đơn đăng ký lớp học Dancenter”, ký xác nhận và gửi về info@dancentervn.com.

Thông tin liên hệ của phụ huynh*


 

Thông tin bé thứ nhất*

Thông tin bé thứ hai

Thông tin bé thứ ba

 

Con bạn quan tâm lớp học nào?*
AcroBalletContemporaryDance Play/ Dance IntroHip HopJazzTapZumba


Người lớn

Cảm ơn bạn đã chọn Dancenter, để đăng ký cho lớp Người lớn, vui lòng điền mẫu đơn sau:

Thông tin liên hệ*Bạn quan tâm lớp học và cấp độ nào?*
BalletBelly DanceCabaret FitContemporaryFlamencoHip HopJazzPiloxingTap
BeginnerElementaryIntermediateAdvanced


Start typing and press Enter to search