53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

NGƯỜI LỚN

Tải về Thời Khóa Biểu Tải về Học Phí

Lịch học sẽ được cập nhật thường xuyên. Để được thông báo về những thay đổi phút cuối, vui lòng theo dõi trang Facebook của Dancenter hoặc cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn. 

 
Lịch học áp dụng từ 19/06 - 30/07/2017
 
 
 
 

53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

SGMedia TVKArch