53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

HÌNH ẢNH

 • Jazz Adult 2015
  Jazz Adult 2015
 • Jazz Kid 2015
  Jazz Kid 2015
 • Jazz Teens, 2014
  Jazz Teens, 2014
 • Tap Adults, 2014
  Tap Adults, 2014
 • Jazz Kids, 2014
  Jazz Kids, 2014
 • Contemporary Adults, 2013
  Contemporary Adults, 2013
 • Jazz/Hip Hop Kids, 2013
  Jazz/Hip Hop Kids, 2013
 • Jazz teens, 2013
  Jazz teens, 2013
Những hình ảnh mới nhất (click vào mỗi tấm để xem hình lớn hơn) Vào đây để xem thêm

VIDEO

 • Documentary Between Us Show
  Documentary Between Us Show
 • Introduction Adult Dance Class
  Introduction Adult Dance Class
 • Kids & Teens Dance Classes
  Kids & Teens Dance Classes
 • Dancenter on HTV, 2014
  Dancenter on HTV, 2014
 • Dance Intro Mini Kids, 2013
  Dance Intro Mini Kids, 2013
 • Hip Hop Teens & Adults, 2013
  Hip Hop Teens & Adults, 2013
 • Halloween Workshop 2013
  Halloween Workshop 2013
 • Annual Dance Show 2012 - Celtic Rhythm - Tap Teen
  Annual Dance Show 2012 - Celtic Rhythm - Tap Teen
Những videos mới nhất Vào đây để xem thêm

 

 
 
 

53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

SGMedia TVKArch