53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

TIN TỨC

Cộng Đồng Múa

 

 

‘ Bạn có muốn biết thêm thông tin về những Sự kiện, Bài viết và Workshop Múa ở HCM?

… để tìm hiểu về Múa và các Chương trình Văn hóa ở Việt Nam?
… để theo dõi những Tin tức mới nhất và hào hứng từ Dancenter?
… để đọc những bài viết về cảm hứng trong múa?
… để xem những video của Dancenter và chia sẻ hình ảnh?

Tham gia cùng Cộng Đồng Múa!
 

 
 
 

53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

SGMedia TVKArch