53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

TIN TỨC

Đặt lớp học riêng

Điều tuyệt vời của những lớp học riêng là chúng hoàn toàn chú trọng riêng cho bạn.
Chúng tôi cung cấp học phí dành cho các cá nhân, cặp đôi và nhóm và dạy các lớp học càng chuyên sâu và càng riêng biệt theo ý bạn muốn.

Các vũ công có thể nhận được những hướng dẫn, ngoài các lớp học thông thường, trong chương trình học cá nhân để nâng cao bản thân bằng nhiều cách khác nhau.

Nếu một vũ công muốn tập trung vào một kỹ xảo, kỹ thuật hay dù là một khía cạnh cụ thể của nhảy, chúng tội có thể giúp bạn.

Nếu một vũ công có hứng thú tham gia vào đội nhóm của trường, chương trình biểu diễn, hay vở kịch, chúng tôi có thể giúp bạn.

Nếu một vũ công đang trong một cuộc tranh tài hay chương trình tài năng, chúng tôi có thể giúp bạn.

Nếu một vũ công chỉ cần thêm một chút sự hỗ trợ điều mà trong các giờ tập thông thường không thể có, chúng tôi có thể giúp bạn.
 

Dancenter-Private-Class

 

 

 
 
 

53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8:30 đến 12:00 - 14:00 đến 20:30
Thứ 7
8.30 đến 12:00 - 14:00 đến 17:30

info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

SGMedia TVKArch