LIÊN LẠC

53 Nguyễn Đăng Giai
Thảo Điền, Q.2,
TPHCM, Vietnam

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 đến Thứ 6
8.30 đến 12.00- 14.00 đến 20.30
Thứ 7
8.30 đến 12.00- 13.30 đến 17.00

 

Để biết thêm thông tin và đăng ký lớp:
info@dancentervn.com
+84 (8) 3519 4490 / 3519 4340

Cho những sự kiện đặc biệt, hãy liên lạc: Ms. Duyên
udgmanager@dancentervn.com
+84 (0)90 951 0952

SGMedia TVKArch